Kí kết hợp đồng đối tác chiến lược với Haravan

Kí kết hợp đồng đối tác chiến lược với NovaonX