Bảng giá dịch vụ

Bảng giá thiết kế Website

Gói cơ bản

hostinza pricing image

3.000.000 VNĐ

 • Hỗ trợ tên miền: .com, .org, .net, .biz
 • Giao diện theo mẫu
 • Dung lượng 1GB
 • Băng thông 15GB
 • Chuẩn Seo GOOGLE
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời web
 • Thực hiện 2 – 4 ngày

Gói Premium

hostinza pricing image

5.000.000 VNĐ

 • Hỗ trợ tên miền: .com, .org, .net, .biz
 • Giao diện theo yêu cầu
 • Dung lượng 2GB
 • Băng thông 25GB
 • Chuẩn Seo GOOGLE
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời web
 • Thực hiện 3 – 5 ngày

Gói Pro

hostinza pricing image

7.000.000 VNĐ

 • Hỗ trợ tên miền: .com, .org, .net, .biz
 • Giao diện theo yêu cầu
 • Dung lượng 4GB
 • Băng thông 65GB
 • Miễn phí quảng cáo Google 2 từ khóa/tháng đầu tiên
 • Chuẩn Seo GOOGLE
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời web
 • Thực hiện 4 – 7 ngày

Gói cơ bản

hostinza pricing image

5.000.000 VNĐ

 • Hỗ trợ tên miền: .com, .org, .net, .biz
 • Mã nguồn đóng, bảo mật cao
 • Giao diện theo mẫu
 • Miễn phí quảng cáo Google 2 từ khóa/tháng đầu tiên
 • Dung lượng 2GB
 • Băng thông 25GB
 • Chuẩn Seo GOOGLE
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời web
 • Thực hiện 2 – 4 ngày

Gói Premium

hostinza pricing image

7.000.000 VNĐ

 • Hỗ trợ tên miền: .com, .org, .net, .biz
 • Mã nguồn đóng, bảo mật cao
 • Giao diện theo yêu cầu
 • Miễn phí quảng cáo Google 2 từ khóa/tháng đầu tiên
 • Dung lượng 4GB
 • Băng thông 65GB
 • Chuẩn Seo GOOGLE
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời web
 • Thực hiện 4 – 6 ngày

Gói Pro

hostinza pricing image

9.000.000 VNĐ

 • Hỗ trợ tên miền: .com, .org, .net, .biz
 • Mã nguồn đóng, bảo mật cao
 • Giao diện theo yêu cầu
 • Miễn phí quảng cáo Google 4 từ khóa/tháng đầu tiên
 • Dung lượng 8GB
 • Băng thông 125GB
 • Chuẩn Seo GOOGLE
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bảo hành trọn đời web
 • Thực hiện 6 – 9 ngày